شرمنده خیل جوانان متقاضی حضور در صحنه مبارزه سوریه هستیم/ پیروزی های جبهه مقاومت مرهون تلاش سردار سلیمانی است