بیانیه نمایندگان مجلس در حمایت از ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حمایت از ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی بیانیه‌ای صادر کردند.