شرکت بیش از ۲۵ هزار نفر در جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور