کتک‌کاری نمایندگان در پارلمان اوکراین +ویدیو

پارلمان اوکراین دیروزصحنه درگیری شدید شماری از نمایندگان بود….