انگلیس مانع تحقیق درباره جنایات عربستان دریمن شد

روزنامه انگلیسی “آبزرور” تاکید کرد که دولت انگلیس جلوی تحقیق بین المللی درباره جنایت های جنگی در یمن را گرفته است….