"نقش رژیم آل‌سعود در جنگ تحمیلی رژیم بعث، علیه ایران"