هوای سرد و بارانی در انتظار شمال

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: شمال کشور همچنان بارانی است و دمای هوا کاهش محسوسی می یابد.۱۳:۰۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر