رونمایی از کارت های اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی

با حضور مسئولان اقتصادی و بانکی کشور از کارت های اعتباری ۱۰ ، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی در شعبه مرکزی بانک ملی رونمایی شد.۱۳:۱۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر