رونمایی از کارت های اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی