رییس دفتر رهبری خطاب به برخی مفتی‌های عربستان: یادمان نرفته شما فرزندان ابوجهل و هند جگرخوار هستید

خواندن و نوشتن و تعلیم و تدریس خطبه پیامبر (ص) در غدیر باید در برنامه مدارس و معلمان قرار گیرد. چون در این مدارس باید راه علمی طی شود و این نونهالان در آینده قرار است زمام امور را در دست گیرند.