تماشا کنید: با بزرگترین آسانسور دنیا آشنا شوید

سد Three Gorges در استان Hubei چین یکی از بزرگترین چالش های مهندسی دنیای امروز است. این سد دقیقا ۱۸۳ متر است و راهکار خلاقانه مهندسان برای انتقال کشتی ها بر فراز این سد، ساخت بزرگترین آسانسور جهان بوده است. این آسانسور بیشتر به یک استخر غول پیکر متحرک شباهت دارد. کشتی ها به درون […]