سفر روحانی به ایروان در آینده نزدیک/دعوت از زنگنه برای سفر به ارمنستان/نخستین نمایشگاه اختصاصی ارمنستان در تهران