جایگاه اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی بسیار برجسته بوده است

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی دنیا نگاه جهان‌شمول برنامه اقتصاد مقاومتی و تکیه بر صنایع دستی در ایران می‌تواند به عنوان راه‌حل جهانی مطرح شود، گفت: هزاران نفر که فاقد شغل و درآمد هستند می‌توانند از طریق صنایع دستی ارتزاق کنند.