بازگشت حیدری و حاج‌محمدی به تمرینات و انتقاد از وزیر ورزش

در تمرین امروز استقلال چند نفر از هواداران از اظهارات وزیر ورزش و جوانان انتقاد کردند.