افغان‌ها در آلمان خبرساز شدند

در آستانه امضای توافقنامه کابل و برلین مبنی بر اخراج شما زیادی از پناهجویان به افغانستان، صدها پناهنده با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز اعتراض خود را اعلام کردند.