هنرمندان در طول تاریخ سبک اصفهان را ایجاد کرده‌اند/نمره شهرداری اصفهان در حمایت از فعالان صنایع دستی خوب است