پاداش فوتسالی‌ها در صورت قهرمانی در جهان چقدر است؟

نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال صبح امروز در دفتر رئیس فدراسیون برگزار شد.