درگیر بودن خانواده‌ها با مشکلات اقتصادی سبب بروز اعتیاد می‌شود

نماینده مردم سمیرم با بیان اینکه مبارزه با اعتیاد فقط با تصویب لایحه و طرح و اقدامات فرهنگی حل نمی‌شود گفت: افسردگی و نبود شادی سبب بروز اعتیاد و گسترش دامنه آن می‌شود لذا باید در جهت شادی جامعه گام برداشت.