نمایشگاه مطبوعات امسال با رشد ۲۵ درصدی ثبت نام مواجه بوده است

قائم مقام بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات با اشاره به بررسی آمار متقاضیان حضور در نمایشگاه، ۵ مهر را زمان نهایی شدن متراژ قطعی و گروه بندی متقاضیان اعلام کرد.