اوزیل: به چلسی مجال ندادیم/آرسنال بازی به بازی بهتر شد

ستاره آلمانی تیم فوتبال آرسنال گفت: با کار گروهی سریع به چلسی مجال ندادیم.