سفارتخانه های ایران اطلاعات اقتصادی و تجاری را به بازرگانان ارایه دهند

به گزارش خبرگزاری ایمنا محمدرضا کارشناس، در دیدار رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری، تامین مالی و توسعه روابط خارجی اتاق بازرگانی اصفهان در  محل  دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه اصفهان، بیان داشت: وسعت استان اصفهان از ۲۰ کشور اروپایی بزرگ تر است ولی گردش مالی ۳ میلیارد دلار در حد و اندازه این استان […]