قطع گاز مشترکان بدون علت انجام نمی شود

به گزارش خبرگزاری ایمنا سید مصطفی علوی، با تاکید بر اینکه همگان باید از گاز طبیعی به عنوان یک ثروت ملی و یک انرژی پاک بهینه و ایمن استفاده نمایند تصریح کرد: تقاضا داریم تمامی مردم در مصرف این ماده ارزشمند نهایت صرفه جویی را داشته باشند و مسئولان شهرستان ها در آگاهی بخشی و […]