اصفهان شهر موزه‌ای است که پلکان تاریخ با هفت هزار سال تاریخ در آن مکشوف است

استاندار اصفهان با بیان اینکه اصفهان شهر موزه‌ای است که پلکان تاریخ است، گفت: استان اصفهان ۱۰۲ اثر صنایع دستی دارای مهر اصالت دارد.