محدودیتی در خرید نداریم/ مردم کارت‌های اعتباری را نقد نکنند