تصادف خودروی هوشمند گوگل در کالیفرنیا

گوگل تایید کرده که یکی از خودروهای خودران تولیدی این شرکت روز جمعه تصادف کرده است، این تصادف در یکی از خیابان‌های مانتین ویوی کالیفرنیا رخ داده که قطب فناوری جهان است.به گزارش ایتنا از فارس، علت این تصادف عبور یک خودروی دیگر از چراغ قرمز و برخورد با خودروی گوگل از سمت مقابل راننده […]