انگلیس برای فروش سلاح به عربستان، جلوی تحقیق درباره جنگ یمن را گرفت

هفته‌نامه آبزرور نوشت که دولت انگلیس جلوی تلاش اتحادیه اروپا برای تحقیقات بین المللی درباره جنایات سعودیها در یمن را به خاطر فروش سلاح به عربستان و همکاری امنیتی با آنها گرفته است. به گزارش تسنیم، هفته‌نامه آبزرور در گزارش خود به قلم جمی داورد با عنوان “انگلیس جلوی تحقیق درباره ادعای وقوع جنایات جنگی […]