جلیلی فردا در جمع مردم ساوه سخنرانی خواهد کرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر فردا در جمع مردم ساوه سخنرانی خواهد کرد.