«شورای انتخابات» حزب موتلفه فعال شد/ تعیین شاخص‌ها برای انتخاب نامزد اصلح