تحویل بیش از ۴٫۷ میلیون مترمربع فضای آموزشی طی ۳ سال گذشته/ ساخت ۵۷۸ مدرسه توسط بنیاد برکت

وزیر آموزش و پرورش گفت: طی سه سال گذشته بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمربع فضای آموزشی تحویل شده است که از این میزان ۳۰ درصد توسط خیران مدسه‌ساز ساخته شده است.