مصرف دو برابری نان در ایران نسبت به اروپا!

بررسی‌های سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد که مصرف سرانه نان در ایران با حدود ٣٢٠ گرم در روز معادل ١١٧ کیلوگرم در ‌سال است که به معنای مصرف دو برابری نان در ایران نسبت به سایر کشورهای اروپایی است.۱۳:۲۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر