پلیس: توقف شماره گذاری برخی خودروهای گازوئیلی و موتور سیکلت های

وی خودروهای دیزلی درون شهری را شامل کامیون، کامیونت ، اتوبوس های درون شهری و مینی بوس ها ذکر کرد .