پلیس: توقف شماره گذاری برخی خودروهای گازوئیلی و موتور سیکلت های