ناسالم‌ترین کشورهای جهان را بشناسید +نمودار

تحقیقات دانشمندان مبنی بر میزان ناسالمی کشورهای جهان برنامه‌های جدیدی برای ایمن‌سازی آنها پیش روی دولت‌ها گذاشت.