شهرداری، بسترساز جریان‌های فرهنگی است

مهدی جمالی نژاد در حاشیه برگزاری هجدهمین اجلاس شورای جهانی صنایع دستی در اصفهان در گفتگو با خبرنگار ایمنا گفت: خوشبختانه بعد از سالها که اصفهان در اثر تلاش هنرمندان بزرگ در عرصه صنایع دستی مطرح بود، فرصتی دست داده تا این هنر جهانی به جهانیان معرفی شود، و چنانکه شاهد هستیم بعد از ده […]