مهر تایید صندوق بین‌المللی به پیش‌بینی رهبر انقلاب

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: روند افزایشی جمعیت اروپا که به کاهش بهره‌وری و همچنین برخی دیگر از مشکلات اقتصادی منجر خواهد شد در سالهای آینده تاثیر منفی شدیدی را بر اقتصاد این کشورها خواهد داشت.