مهر تایید صندوق بین‌المللی به پیش‌بینی رهبر انقلاب