فلسطین الیوم: مرگ در انتظار اسیران فلسطینی/ صهیونیست‌ها خدمات پزشکی ارائه نمی‌دهند