توجه به اجرای طرح پرسش مهر در قالب‌های فرهنگی متعدد

مدیر کل امور فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش از فعالیت ستاد پروژه مهر و ابلاغ دستور العمل آن به استان‌های سراسر کشور در قالب‌های فرهنگی مختلف خبر داد.