وزیر خارجه انگلیس تداوم جنگ در سوریه را به روسیه نسبت داده است

وزیر خارجۀ انگلیس تداوم جنگ در سوریه را به روسیه و همکاری نظامی آن با دولت دمشق نسبت داده است.