امضای دو سند بین ایران و چین درباره شیلات

ایران و چین ۲ سند همکاری در حوزه آبزیان و شیلات امضا کردند.۱۴:۱۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر