پیشنهاد جدید دینامو زاگرب؛ برانکو جانشین زلاتکو؟

برانکو که در دو مقطع هدایت دینامو زاگرب را برعهده داشته و همراه این تیم به افتخارات فراوانی رسیده، همیشه برای این تیم یک گزینه دم دستی است.