سامسونگ و همکاری با موسسه محک؛ قهرمانان کوچک با کوله‌ های رنگی