توزیع بروشور "سرویس مدرسه فرزند من" در مدارس اصفهان

به گزارش خبرگزاری ایمنا، مدرسه خانه دوم فرزندان و سرویس مدارس به عنوان امین والدین انتخاب می شوند تا در کنار آموزش و تربیت به آرامش، آسایش آن ها توجه شود به همین دلیل انتخاب راننده سرویس خوش اخلاق و با اخلاق مهم ترین دغدغه والدین است. مهرماه که از راه می رسد؛ باز شدن […]