ادعای بوریس جانسون: روسیه مقصر اصلی طولانی‌شدن جنگ در سوریه است