ورود ناو جنگی روسیه به دریای مدیترانه

المیادین از ورود ناو جنگی “گریگورویچ” روسیه به دریای مدیترانه خبر داد.