آماده‌سازی برای حمله به فلسطین لو رفت

روزنامه صهیونیستی « یدیعوت آحرونوت» نوشت که تیپ « الناحل» ارتش رژیم صهیونیستی برای جنگ آینده با حزب الله لبنان آماده می شود.