گزارشی از «جشن استقبال» از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه امیرکبیر

دانشجویان جدید الورود دانشگاه صنعتی امیر کبیرصبح امروز ۴ مهر برای کسب دانش وارد دانشگاه امیر کبیر شدند.