آسنسیو: رونالدو از تعویض خوشش نمی آید

رئال مادرید شب گذشته با وجود شایستگی های بسیار برای پیروزی بر لاس پالماس، مقابل این تیم ۲-۲ متوقف شد.