فرهاد کاظمی در آستانه جدایی از سیاه‌جامگان

سرمربی سیاه جامگان به دلیل بدقولی مکرر مسئولان تیم ممکن است اقدام به جدایی از جمع مشهدی ها کند.