ظریف و ستاری در نیویورک

وزیر امور خارجه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با همتایان خود از سوریه و کویت دیدارکرد.۱۴:۱۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر